Afspraak maken

De behandeling bij Acupunctuurpraktijk Doesburg is volgens afspraak. Het telefoonnummer van de praktijk is: 06-52633430. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor ’s avonds. U heeft voor een bezoek aan een acupuncturist geen verwijsbriefje nodig van uw huisarts.

Zou u zo vriendelijk willen zijn een handdoek of badlaken mee te nemen?

Als u een afspraak wilt annuleren dient u dat minstens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te doen, anders wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Annuleren van een afspraak is niet mogelijk via sms of e-mail.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • De kosten van het consult

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw ip-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier gaat u akkoord met bovenstaande privacywetgeving en bent u op de hoogte wat dit inhoudt.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw onderwerp

Uw bericht

Share

Reacties zijn gesloten.